top of page

Protocol Veilig Slapen


Met het protocol veilig slapen willen wij een handleiding aanreiken om baby’s op een zo veilig mogelijke manier te laten slapen, zodat de gevolgen van wiegendood met een minimum beperkt kunnen worden. De nanny’s van Nanny Solutions dienen volgens het protocol veilig slapen te handelen.

Wat is wiegendood?

Wiegendood is het plots, onverwacht en onverklaard overlijden van een kind vanaf de geboorte tot 1 jaar oud, met een hoogtepunt tussen 2 en 4 maanden oud. Niemand kan het risico dat een baby onverwacht overlijdt helemaal wegnemen. Het gaat om een klein risico dat door het opvolgen van preventieadviezen tot een zeer laag niveau kan worden teruggebracht.

De stichting onderzoek en preventie zuigelingensterfte heeft een aantal adviezen voor de ouders en verzorgers van baby’s om op deze manier de kans op wiegendood kleiner te maken. Het risico dat een baby plotseling iets overkomt, kan niemand helemaal wegnemen, maar kan wel erg klein worden gemaakt. Dit door bepaalde dingen niet en andere juist wel te doen. Daarom geven wij de volgende preventieadviezen om dit tot een minimum te beperken.

De adviezen aan de nanny:

• Leg de baby altijd op zijn of haar rug te slapen

Het veiligst slaapt een baby op de rug, hij kan dan vrij en ongehinderd ademen. Op de rug laten slapen verkleint het risico op wiegendood. Uit zijligging rolt een baby al na een paar weken gemakkelijk op de buik. Leg de baby nooit op de buik te slapen, ook niet om te troosten. Echter is er soms een reden om van dit advies af te wijken wanneer een arts of deskundige dit anders heeft geadviseerd. Als de baby groter is en zichzelf vlot kan omdraaien van zijn rug op zijn buik en weer terug, kan hij zelf zijn slaaphouding bepalen. Slapen in een babyslaapzak maakt het moeilijker om naar de buik te draaien.

• Voorkom dat de baby te warm ligt

Dekbedjes zijn vaak te warm en daardoor riskant voor kinderen tot twee jaar. Bovendien liggen ze los, waardoor een baby er gemakkelijk onder kan komen. Het laatste geldt ook voor een dekentje in een dekbedhoes. Een opgevouwen deken in een hoes kan gauw te warm zijn. Een deken en een lakentje, rondom ingestopt, of een trappelzak zijn veel veiliger. Dek een baby die koorts heeft minder toe dan je gewoonlijk doet. Laat een baby nooit met bedekt hoofd slapen. De aanbevolen slaapkamertemperatuur is 15 á 18 graden. Kleed ook overdag de baby niet te warm. Een zwetende baby is niet juist. Let altijd op het weer, de kamertemperatuur, warme zon, de kachel in de auto, etc. Aan het nekje of de voetjes van de baby kun je voelen of hij het niet te koud of te warm heeft; als deze lauw aanvoelen heeft de baby het aangenaam. Zorg dat de baby vrij kan ademen. Let ook op jezelf: als je het zelf benauwd krijgt, geldt dat ook voor de baby.

• Zorg voor veiligheid in wieg of bed

Een babybedje moet in Nederland aan bepaalde veiligheidseisen voldoen, onder meer voor wat betreft ventilatie (nooit een gesloten bak!) en afstand tussen de spijlen. Gebruik in wieg of bedje geen zacht materiaal.

Geen zacht matras, geen kussens, geen hoofdbeschermer, geen dekbedje, geen plastic zeiltje ze kunnen de ademhaling belemmeren. Maak bij gebruik van een dekentje het bed zo op dat de baby met de voetjes zo goed als tegen het voeteneind ligt. Een passende trappelzak is beter. Dan blijft het hoofdje onbedekt. Voor een baby in een gewatteerde trappelzak is een deken overbodig. Bij een ongewatteerde trappelzak is vaak een dunne deken nodig, maar maak ook dan laag op en gebruik de deken dwars over het voeteneind en stop hem rondom goed in. Combineer een slaapzak nooit met een dekbed.

• Blijf bij de baby in de buurt

Al meteen na de geboorte is nabijheid van belang. Nabijheid schept meer veiligheid. Wanneer je de baby naar bed brengt, raden wij aan om minstens elke 3 kwartier bij de baby te kijken en houd altijd de babyfoon aan.

• Houd de baby rookvrij

Rook van sigaretten is erg slecht voor een baby. Het wiegendoodrisico loopt op, maar ook levenslange gezondheidsschade kan het gevolg zijn.

Ook is de baby vatbaarder voor ontstekingen aan de luchtwegen. Rook daarom niet in de aanwezigheid van een kind. Een huis waar niet wordt gerookt is het beste voor een baby.

• Laat de baby niet bij je in bed slapen

Een baby kan het te warm krijgen door het dekbed, tussen de matrassen bekneld raken, uit bed vallen of met zijn gezichtje tegen kussens aandrukken. Bovendien kun je in je slaap op de baby rollen. Dit risico neemt toe als je rookt, alcohol hebt gedronken, medicijnen of drugs hebt gebruikt, erg vermoeid of gestrest bent of overgewicht hebt. Wil je de baby toch graag dicht bij je houden, zet dan de (reis)wieg of het campingbedje naast je eigen bed.

• Zet de wieg of ledikant niet in de buurt van (gordijn)koorden en snoeren

Zet de baby of een kind nooit bij een (gordijn)koord, snoer of decoratie, er bestaat het gevaar dat hij hierin verstrikt raakt.

• Leg de baby nooit vast in bed!

Er gebeuren – dodelijke – ongelukken met het vastleggen van kinderen in bed, zowel met zelfbedachte methodes (riem door armsgaten van slaapzak) als met speciaal daarvoor bestemde producten (slaapzakriem en stabilisatierol).

• Gebruik geen geneesmiddel met slaapverwekkende bijwerking

Sommige geneesmiddelen zijn gevaarlijk voor baby s. Ze kunnen een baby te diep laten slapen. Lees altijd de bijsluiter van medicijnen. Raadpleeg bij twijfel de dokter. Geef de baby alleen een geneesmiddel als de dokter dat echt nodig vindt, want van de meeste middelen en middeltjes is niet of onvoldoende bekend hoe ze uitwerken op kleine kinderen. Vermijd ook zogeheten drogistenmiddeltjes - de effecten zijn bijna altijd twijfelachtig en in combinatie met medicijnen kan zelfs onvermoed risico ontstaan. Overleg altijd met de dokter. Geef een baby geen honing, want honing kan sporen bevatten van een voor een baby levensgevaarlijke bacterie. Denk eraan dat je als nanny alleen medicijnen mag toedienen en/of medische handelingen mag uitvoeren volgens het protocol medicijngebruik van Nanny Solutions.

• Let op rust en regelmaat voor de baby

Baby s zijn gevoelig voor verstoring van rust. Reizen, drukke visites, logeerpartijen en allerlei andere ongewone gebeurtenissen brengen een baby gemakkelijk van slag. Een verstoorde slaap kan het gevolg zijn. Dit geldt in bijzondere mate voor zogenaamde huilbaby s. In het eerste levensjaar kunt u onrustige situaties beter tot het uiterste beperken. Daarnaast raden wij alle nanny’s aan om de folder “veilig slapen” te downloaden op www.veiligslapen.nl en deze nauwkeurig te bestuderen.

Handelingsplan bij calamiteiten

  • Blijf kalm;

  • Prikkel de baby door het aan te tikken, de voetzolen te kietelen en het op te pakken (zonder krachtig te schudden!) om te zien of de baby weer herstelt;

  • Roep de hulp in van buren/andere aanwezigen maar laat de baby niet alleen;

  • Pas bij niet reageren op prikkelen, reanimatie en mond op mondbeademing toe (na het volgen van de EHBO cursus);

  • Bel direct 112;

  • Waarschuw de ouders en Nanny Solutions;

  • Maak notities zoals tijdstip, de omstandigheden en betrokkenen.

Bronnen:

Stichting wiegedood www.wiegedood.nl Stichting onderzoek en preventie zuigelingensterfte www.veiligslapen.info

Tags:

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
bottom of page