top of page

De Family Nanny

Opvang verzorgd door de Family Nanny vindt plaats bij u thuis in de eigen omgeving van het kind. De Family Nanny is een professionele kracht die uw gezin draaiende houdt, zodat u met een gerust hart van huis kan gaan.

Let op: wij verzorgen alleen nanny's voor de hele dag, en niet alleen voor na schoolse opvang van uw kind(eren).

Feit:

De Family Nanny bespaart

u 20% van uw kostbare tijd per dag.

Stappenplan
bemiddeling Family Nanny

Begeleiding

Intake

In een persoonlijk gesprek bij u thuis worden uw opvangwensen geïnventariseerd waarna we direct kunnen beginnen met het werven van de nanny.

 

Werving nanny

Al onze nanny’s worden uitbereid gescreend en geïnterviewd waarbij de nadruk gelegd wordt op opleiding, ervaring, achtergrond en motivatie van de nanny. Ook worden er referenties nagegaan en wordt een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd.

 

Kennismaking nanny

De nanny komt  bij u thuis langs, zodat u haar tijdens een informeel gesprek beter kunt leren kennen.

Proefdag

U krijgt de kans om de nanny in de praktijk met uw kinderen te zien. 

Indiensttreding

De nanny wordt goed voorbereid door middel van verschillende beleidsstukken, cursussen en protocollen en is klaar om bij u aan de slag te gaan.

 

Koppeling

Het officiële moment: de contracten worden getekend en uw huis wordt gecheckt op veiligheid, de opvang kan van start gaan!

 

Inspectie Kinderopvang

De nanny wordt op het opvangadres aangemeld bij de GGD. Inspectie De GGD komt eenmalig langs bij u thuis langs voor een inspectie om de nanny (of gastouder) op te nemen in het Landelijk Register Kinderopvang met registratienummer. Met dit nummer kunt u de kinderopvangtoeslag aanvragen.

Tijdens de opvangrelatie verzorgt Nanny Solutions de begeleiding van de opvang door:

 

Evaluatiemomenten en huisbezoeken

Wij vinden het belangrijk, meerdere keren per jaar de voortgang van de opvang te bespreken tijdens evaluaties en huisbezoeken.

 

Herhalen RIV

Elk jaar komen wij langs om de veiligheid van het huis te bekijken. Hier maken we een uitgebreid verslag van.

EHBO voor kinderen

Wij vinden het van groot belang dat elke nanny in het bezit is van een erkend diploma ehbo voor kinderen. Elk jaar moet deze cursus herhaald worden. Dit wordt door ons meerdere keren per jaar aangeboden.

 

Cursussen en workshops

Tijdens de vele cursussen en workshops die georganiseerd worden, bieden we uw nanny de kans om zichzelf optimaal te blijven ontwikkelen en nieuwe inzichten op te doen.

 

Inval bij ziekte

Wanneer uw nanny ziek is, heeft Nanny Solutions een ervaren invalteam klaarstaan.

Pedagoge

Onze pedagoge, met veel ervaring in de opvoeding en begeleiding van kinderen, staat altijd paraat om vragen te beantwoorden en extra ondersteuning te bieden.

 

Belastingadviseur

Onze nanny’s worden ondersteund door onze belastingadviseur met alle belastingtechnische aspecten.

 

Administratieve begeleiding

Wij verzorgen de overeenkomsten, de maandelijkse uitbetaling van het loon aan de nanny, de facturatie, de urenregistratie en de jaaropgaven.

Verzekeringen

Wij zorgen ervoor dat uw gastouder goed verzekerd is.

Tarieven

Wij werken met een all-in uurtarief met daarin het loon van de nanny en de begeleidingskosten. Over dit uurtarief kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen indien de nanny geregistreerd staat op uw adres in het Landelijk Register Kinderopvang.

1 kind

Uurtarief                                                    tussen 19,- en 20,-

2 kinderen

Uurtarief                                                    tussen 22,- en 22,50

3 kinderen

Uurtarief                                                     tussen   22,50 en 24,-

4 kinderen

Uurtarief                                                     tussen de 24 en 28,-

Bemiddelingskosten (behalve regio       295,-

Gooi en omstreken)

Bemiddelingskosten Gooi en                   Actie: Tijdelijk alleen 95,- inschrijfkosten

omstreken

* Sommige gemeenten vragen leges voor het registeren van de nanny in het Landelijk Register Kinderopvang. Informeer bij uw gemeente of bij Nanny Solutions naar de hoogte hiervan.

Contactformulier

Bedankt! Bericht verzonden.

bottom of page