top of page

De Shared Nanny

Wilt u kosten besparen en een nanny delen met ander gezin?

 

Nanny Solutions biedt de mogelijkheid om samen met een ander gezin een nanny te delen. De opvang vindt plaats in de woning van één van de twee gezinnen. Dit is de woning die hiervoor het meest geschikt is bijvoorbeeld met de meeste speel- en bewegingsruimte, gelegen in een kindvriendelijke buurt of  beschikking heeft over een tuin.

Feit:

De Family Nanny bespaart

u 20% van uw kostbare tijd per dag.

Stappenplan
bemiddeling Shared Nanny

De voordelen:

Intake

In een persoonlijk gesprek in het huis waar de opvang gaat plaatsvinden, worden de opvangwensen van beide gezinnen geïnventariseerd waarna we direct kunnen beginnen met het werven van de nanny.

 

Werving nanny

Al onze nanny’s worden uitbereid gescreend en geïnterviewd waarbij de nadruk gelegd wordt op opleiding, ervaring, achtergrond en motivatie van de nanny. Ook worden er referenties nagegaan en wordt een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd.

 

Kennismaking nanny

De nanny komt  bij u thuis langs, zodat u haar tijdens een informeel gesprek beter kunt leren kennen. 

Proefdag

U krijgt de kans om de nanny in praktijk met uw kinderen te zien.

Indiensttreding

De nanny wordt goed voorbereid door middel van verschillende beleidsstukken, cusrussen en protocollen en is klaar om bij u aan de slag te gaan.

 

Koppeling

Het officiële moment: de contracten worden getekend en het huis waar de opvang gaat plaatsvinden wordt gecheckt op veiligheid, de opvang kan van start gaan!

 

Aanmelding GGD

De nanny word op het opvangadres aangemeld bij de GGD.

Inspectie Kinderopvang

De nanny wordt op het opvangadres aangemeld bij de inspectie kinderopang.  De GGD komt eenmalig langs bij u thuis langs voor een inspectie om de nanny op te nemen in het Landelijk Register Kinderopvang met registratienummer. Met dit nummer kunt u de kinderopvangtoeslag aanvragen.

Begeleiding

Tijdens de opvangrelatie verzorgt Nanny Solutions de begeleiding van de opvang door: 

 

Evaluatiemomenten en huisbezoeken

Wij vinden het belangrijk, meerdere keren per jaar de voortgang van de opvang te bespreken tijdens evaluaties en huisbezoeken.

 

Herhalen RIV

Elk jaar komen wij langs om de veiligheid van het huis te bekijken. Hier maken we een uitgebreid verslag van.

EHBO voor kinderen

Wij vinden het van groot belang dat elke nanny in het bezit is van een erkend diploma ehbo voor kinderen. Elk jaar moet deze cursus herhaald worden. Dit wordt door ons meerdere keren per jaar aangeboden.

 

Cursussen en workshops

Tijdens de vele cursussen en workshops die georganiseerd worden, bieden we uw nanny de kans om zichzelf optimaal te blijven ontwikkelen en nieuwe inzichten op te doen.

 

Inval bij ziekte

Wanneer uw nanny ziek is, heeft Nanny Solutions een ervaren invalteam klaarstaan.

Pedagoge

Onze pedagoge, met veel ervaring in de opvoeding en begeleiding van kinderen, staat altijd paraat om vragen te beantwoorden en extra ondersteuning te bieden.

 

Belastingadviseur

Onze nanny’s worden ondersteund door onze belastingadviseur met alle belastingtechnische aspecten.

 

Administratieve begeleiding

Wij verzorgen de overeenkomsten, de maandelijkse uitbetaling van het loon aan de nanny, de facturatie, de urenregistratie en de jaaropgaven.

Verzekeringen

Wij zorgen ervoor dat uw nanny goed verzekerd is.

Tarieven

Wij werken met een all-in uurtarief met daarin het loon van de nanny en de begeleidingskosten. Over dit uurtarief kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen indien de nanny geregistreerd staat op het opvangadres in het Landelijk Register Kinderopvang.

Onderstaande kosten deelt u met het andere gezin:

2 kinderen

Uurtarief                                                   Tussen   22,- en 23,-

3 kinderen

Uurtarief                                                    Tussen   22,50 en 24,-

4 kinderen

Uurtarief                                                     Tussen   24,- en 28,-

Bemiddelingskosten (behalve regio     295,-

Gooi en omstreken)

Bemiddelingskosten Gooi en                 95,-

omstreken

 • U bespaart kosten, u deelt immers de kosten met een ander gezin.
   

 • De opvang is nog steeds kleinschalig en uw kind krijgt hierdoor veel persoonlijke aandacht.
   

 • Er zijn meerdere kinderen tijdens de opvang aanwezig, wat bijdraagt aan de sociale ontwikkeling van uw kind.
   

 • De nanny heeft de mogelijkheid om dagelijks met de kinderen naar buiten te gaan, wat op een kinderdagverblijf lang niet altijd het geval is.
   

 • Beide gezinnen komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.
   

 • Kinderen komen minder vaak in aanraking met de heersende virussen op kinderdagverblijven.

* Sommige gemeenten vragen leges voor het registeren van de nanny in het Landelijk Register Kinderopvang. Informeer bij uw gemeente of bij Nanny Solutions naar de hoogte hiervan.

Contactformulier

Bedankt! Bericht verzonden.

bottom of page