top of page

My Nanny

Heeft u zelf al een een geschikte nanny (gevonden)?

 

U kunt zich gezamenlijk inschrijven bij Nanny Solutions, waardoor u aanspraak maakt op kinderopvangtoeslag.  Een voorwaarde is dat nanny een pedagogisch diploma heeft. Daarnaast zitten er veel voordelen aan.

Feit:

De Family Nanny bespaart

u 20% van uw kostbare tijd per dag.

Stappenplan
bemiddeling My Nanny

Screenen

Ook met uw eigen nanny hebben wij nog een uitgebreid gesprek om te kijken of zij aan onze kwaliteitseisen voldoet. 

 

Indiensttreding

De nanny wordt goed voorbereid door middel van verschillende beleidsstukken, cursussen en protocollen en is klaar om bij u aan de slag te gaan.

 

Koppeling

Het officiële moment: de contracten worden getekend en het huis waar de opvang gaat plaatsvinden wordt gecheckt op veiligheid, de opvang kan van start gaan!

Aanmelding GGD

De nanny wordt op  het opvangadres aangemeld bij de GGD.

Inspectie 

De GGD komt eenmalig langs bij u thuis voor een inspectie om de nanny op te nemen in het Landelijk Register Kinderopvang met registratienummer. Met dit nummer kunt u de kinderopvangtoeslag aanvragen.

Begeleiding

Tijdens de opvangrelatie verzorgt Nanny Solutions de begeleiding van de opvang door:

 

Evaluatiemomenten en huisbezoeken

Wij vinden het belangrijk, meerdere keren per jaar de voortgang van de opvang te bespreken tijdens evaluaties en huisbezoeken.

 

Herhalen RIV

Elk jaar komen wij langs om de veiligheid van het huis te bekijken. Hier maken we een uitgebreid verslag van.

EHBO voor kinderen

Wij vinden het van groot belang dat elke nanny in het bezit is van een erkend diploma ehbo voor kinderen. Elk jaar moet deze cursus herhaald worden. Dit wordt door ons meerdere keren per jaar aangeboden.

 

Cursussen en workshops

Tijdens de vele cursussen en workshops die georganiseerd worden, bieden we uw nanny de kans om zichzelf optimaal te blijven ontwikkelen en nieuwe inzichten op te doen.

 

Inval bij ziekte

Wanneer uw nanny ziek is, heeft Nanny Solutions een ervaren invalteam klaarstaan.

Pedagoge

Onze pedagoge, met veel ervaring in de opvoeding en begeleiding van kinderen, staat altijd paraat om vragen te beantwoorden en extra ondersteuning te bieden.

 

Belastingadviseur

Onze nanny’s worden ondersteund door onze belastingadviseur met alle belastingtechnische aspecten.

 

Administratieve begeleiding

Wij verzorgen de overeenkomsten, de maandelijkse uitbetaling van het loon aan de nanny, de facturatie, de urenregistratie en de jaaropgaven.

Verzekeringen

Wij zorgen ervoor dat uw nanny goed verzekerd is.

Tarieven

U komt zelf een uurtarief met de                  €  ..........                 
nanny overeen  
 
Begeleidingskosten                                          2,-    
Uurtarief 
 
Inschrijfkosten                                                   95,-
Eenmalig                             

* Sommige gemeenten vragen leges voor het registeren van de nanny in het Landelijk Register Kinderopvang. Informeer bij uw gemeente of bij Nanny Solutions naar de hoogte hiervan.

De voordelen:

 • U sluit met uw nanny een contract waardoor zowel de nanny als de ouder vaste afspraken met elkaar maken, zo is alles op een goede en transparante manier geregeld!
   

 • Uw nanny werkt officieel in de kinderopvang; goede cv-building.
   

 • Uw nanny kan de aangeboden cursussen volgen en wordt intensief begeleid.
   

 • Uw nanny komt in contact met andere nanny’s.
   

 • Het administratieve proces neemt Nanny Solutions uit handen.
   

 • Uw nanny is via Nanny Solutions verzekerd.

Contactformulier

Bedankt! Bericht verzonden.

bottom of page