top of page
Boven

Goed

om te weten

Alsof het vinden van een nanny waar u en uw kinderen een match mee hebben niet al moeilijk genoeg is, zijn er een hoop zaken waar u mee te maken kunt krijgen of die u gewoon moet weten. Uiteraard zijn wij er voor u bij vraag of probleem, maar mocht u zich willen verdiepen in regelgeving, certificering of tips, dan hebben wij de belangrijkste hieronder voor u klaargezet, 

Kwaliteit nanny’s
 

Pedagogisch beleid

Belastingadviseur

Kinderopvangtoeslag

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Inspectierapporten

Regeling Dienstverlening aan Huis

Oudercommissie

Geschillencommissie

Handige links

Voordelen

van een nanny

 • Met een erkende nanny heeft u recht op kinderopvangtoeslag, net als op een kinderdagverblijf.
   

 • De nanny verzorgt ook licht huishoudelijk werk.  Zo kunt u bij thuiskomst optimaal genieten van uw kind(eren).
   

 • Wanneer de nanny ziek is, heeft Nanny Solutions een ervaren invalteam klaarstaan. Zo kan de opvang gewoon doorgaan.
   

 • Nanny Solutions besteedt veel aandacht aan de ontwikkeling van de nanny’s en organiseert veel cursussen en workshops. De nanny is hierdoor altijd op hoogte van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen.
   

 • De kinderen worden desgewenst van en naar school, peuterspeelzaal en andere activiteiten gebracht en vriendjes zijn welkom om mee te komen na school. Zo wordt hun ritme en sociale ontwikkeling niet verstoord.
   

 • Elke nanny wordt uitgebreid gescreend en zo nodig voorzien van de juiste opleidingen. Denk aan een goede basisopleiding, verplichte cursussen, EHBO-diploma en een pedagogisch diploma.
   

 • De nanny werkt onder de Regeling Dienstverlening aan huis. U hoeft dan geen sociale lasten en premies af te dragen voor uw nanny.

Feit:

De Family Nanny bespaart

u 20% van uw kostbare tijd per dag.

Kwaliteit nanny’s

Kwaliteit Nanny's

Omdat uw kinderen het allerbelangrijkste zijn in uw leven wilt u de beste zorg en aandacht voor hen. Nanny Solutions werkt daarom uitsluitend met gekwalificeerde, professionele en betrouwbare nanny’s die voldoen aan alle eisen die in de Wet Kinderopvang gesteld worden. Dit waarborgen wij door een zeer strenge selectieprocedure. De nanny’s worden uitgebreid gescreend en geïnterviewd, waarbij de nadruk wordt gelegd op achtergrond, ervaring en motivatie. Referenties worden nagetrokken en gecontroleerd. Alle nanny’s moeten een Verklaring Omtrent Gedrag kunnen overhandigen, verkregen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarnaast volgen onze nanny’s een EHBO-cursus voor kinderen en moeten in het bezit zijn van een pedagogisch diploma. Onze nanny’s zijn betrokken, deskundig en op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van veiligheid, hygiëne, verzorging, educatie en kinderactiviteiten. De nanny’s die door ons worden aangenomen worden opgeleid. Ze volgen de aangeboden cursussen en thema-avonden op pedagogisch gebied, veiligheid en gezondheid. Deze worden regelmatig geleid door vooraanstaande pedagogen en deskundigen. Onze nanny’s worden intensief begeleid en ondersteund door Nanny Solutions.

Terug naar boven

Pedagogisch beleid

Pedagogisch Beleid

Nanny Solutions heeft een duidelijke visie op de voorwaarden waaraan opvang door een nanny moet voldoen om het kind alle kansen te geven op een gezonde ontwikkeling. Deze visie is vastgelegd in ons pedagogisch beleid. In ons pedagogisch beleidsplan wordt nader uiteengezet op welke wijze wij pedagogisch verantwoorde opvang door onze nanny’s verzorgen. Hiernaast hebben wij verschillende protocollen en beleidsstukken ontwikkeld om veilige opvang te waarborgen.

Terug naar boven

Belastingadviseur

Belastingadviseur

Nanny Solutions werkt samen met een erkende belastingadviseur om onze nanny’s te ondersteunen en begeleiden in het werk als zelfstandige onder de Regeling Dienstverlening aan Huis Onze nanny’s kunnen kosteloos gebruik maken onze belastingadviseur en in het begin van het jaar komt hij op kantoor langs om onze nanny’s te ondersteunen met verzorgen van de aangifte.

Terug naar boven

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag

U komt als ouder in aanmerking voor kinderopvangtoeslag en profiteert van aantrekkelijke teruggaven. U kunt hierdoor uiteindelijk zelfs voordeliger uit zijn dan met andere vormen van kinderopvang, zoals bijvoorbeeld een kinderdagverblijf. Wij ondersteunen ouders met het aanvragen van de Kinderopvangtoeslag en op voorhand maken wij graag een offerte voor u om inzicht te krijgen in de teruggave. Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over de kinderopvangtoeslag,

Terug naar boven

Landelijk Register

Landelijk Register
Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) vormt een centraal onderdeel binnen de nieuwe wet Kinderopvang, die per 1 januari 2010 van kracht is gegaan. In het LRKP komen de gegevens van alle goedgekeurde gastouderbureaus, gastouders, nanny’s, kinderopvang- en buitenschoolse opvangcentra. Wanneer uw nanny voldoet aan de wettelijk gestelde eisen, kunnen we de nanny aanmelden bij de inspectie Kinderopvang van de GGD. Na een positieve inspectie zal de nanny worden opgenomen in het LRKP. Vanaf het moment van opname in het register, heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Er kan dus een aanloopperiode zijn dat u nog geen toeslag ontvangt, maar de nanny wel voor u werkzaam is.

Terug naar boven

Inspectierapporten

Inspectierapporten

Wij hechten veel waarde aan veilige en kwalitatief goede kinderopvang. Wij doen er alles aan om deze kwaliteit te waarborgen. Daarnaast worden wij jaarlijks geïnspecteerd door de inspectie kinderopvang op alle richtlijnen, die hiervoor in de Wet Kinderopvang zijn vastgesteld.

Zie hier de inspectierapporten van  Nanny Solutions.

Zie hier de inspectierapporten van Nanny Solutions Gooi en omstreken.

Zie hier de inspectierapporten van nanny’s van Nanny Solutions.

Zie hier de inspectierapporten van de nanny's van Nanny Solutions Gooi en omstreken.

Terug naar boven

Regeling Dienstverlening aan Huis

Regeling Dienstverlening aan Huis

Wanneer een nanny minder dan 4 dagen per week voor u werkt, kunt u gebruik maken van de regeling dienstverlening aan huis. Deze regeling houdt in dat u als werkgever, geen sociale lasten en premies hoeft te betalen voor uw nanny. Wanneer u 4 of meer dagen per week opvang nodig heeft, regelen wij een tweede nanny voor u. U kunt op deze manier toch gebruik maken van deze regeling. Voor meer informatie over de regeling dienstverlening aan huis verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.

Ook heeft u bij deze regeling te maken met de WAB (wet arbeidsmarkt in balans), meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Terug naar boven

Oudercommissie

Oudercommissie

Nanny Solutions werkt met een oudercommissie waarin ouders zitting kunnen nemen. De procedure is vastgelegd in ons ouderreglement. De oudercommissie denkt mee en adviseert over zaken zoals beleid, veiligheid, gezondheid, kwaliteit, de opvang en het bureau. Wanneer u interesse heeft om zitting te nemen in de oudercommissie, neem dan contact op met Nanny Solutions voor meer informatie.

Terug naar boven

Geschillencommissie

Geschillencommissie

Wij vinden kwaliteit van onze opvang en tevreden ouders, kinderen en nanny’s het allerbelangrijkste. Wij doen er dan ook alles aan om dit te realiseren. Wij zijn altijd bereikbaar voor hulp en advies. Daarnaast evalueren wij de opvang meerdere malen per jaar om eventuele aandachtspunten te verwerken en zo nodig aan te passen. Wij hebben ons aangesloten bij de Geschillencommissie. Deze commissie behandelt klachten van consumenten en oudercommissies tegen ondernemers in de kinderopvang over dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (kinderen van 4-12 jaar) in kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen. Meer informatie over de geschillencommissie kunt u in deze folder informatie vinden.

Terug naar boven

Contactformulier

Bedankt! Bericht verzonden.

Handige links

Terug naar boven

Handige links
bottom of page